STUDENTEXAMEN PREPKURSER

En guide till framgång i studentexamen

Vi hjälper dig läsa till studentexamen på ett effektivt och strukturerat sätt.

OM TUTORLAB

"Vi ville skapa ett billigare och bättre sätt att få hjälp"

Vi började med privatundervisning och insåg snabbt att det är en lyxtjänst som inte är en rimmlig lösning för alla.

Så efter 4 år av privatundervisning och över 200 elever hjälpa har vi nu utvecklat en prepkurs för att hjälpa fler på ett förmånligare sätt!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

Varför borde du välja Tutor Lab?

Vi tror på att göra saker vi brinner för.

När vi gör saker vi inte vill göra så gör vi inte vårt bästa. Så vårt mål är att hålla fast vid det vi brinner för. Därför har vi utvidgat vår tjänst.
Utvecklat en ny produkt som kan hjälpa fler
Låter föreläsarna planera deras lektioner själv
Ingen burn-out; Våra tutorer får välja hur mycket de jobbar

Pedagogiken kommer först. Det är grundläggande att våra tutorer är pedagogiska.

Oberoende hur smart en individ är så är det omöjligt att lära ut någonting utan pedagogik. Vi försäkrar att alla våra tutorer har en god pedagogisk förmåga.
Pedagogik är viktigt
Pedagogik ger spelögat i undervisningen
Grundläggande egenskap för tutorer

Människor först, vinster senare genom att bygga en miljö människor gillar att arbeta i.

Vi sätter vänlighet och empati i centrum för vår verksamhet, så vi, våra anställda och våra kunder trivs med att arbeta tillsammans.
Unlimited paid leaves
Sjukförsäkring för alla
Flexibla arbetstimmar

Du som kund är vår största prioritet.

På Tutor Lab ligger fokuset alltid på dig som kund. Vi utvecklar och förbättrar konstant våran tjänst enligt den feedback vi får för att skapa en så värdefull tjänst som möjligt.
Skräddarsydda lösningar
Flexibla i plats och tid
Lektioner även på kort varsel

Tutor Labs expertis är högklassig, modern och framför allt; perfekt för dig.

I vår verktygslåda finns en hel repertoar av tutorer med olika specialområden. Vi väljer alltid en tutor på basen av ditt behov som kund.
Repertoar av olika tutorer
Unga studernande tutorer
Alla tutorer har skrivit E eller L i lång matematik
FAQ

Vanliga frågor

Vem är kurserna riktade till?

Kurserna är riktade till gymnasie-elever som skriver kort matematik i studentexamen 2023.

Hur många rymms på kurserna?

Max antal detagare hittas alltid i kursens information, men som en tumregel handlar det om 50 personer per kurs.

Vem fungerar som föreläsare?

Som föreläsare fungerar universitetstuderanden från Aalto Universitet och Hanken School of Economics. Alla våra föreläsare har tidigare erfarenhet av tutorskap.

Vilken struktur har kurserna?

Lektionerna är uppdelade i två kategorier; Föreläsningar och räknelabb. Under föreläsningarna gås kursernas teori igenom och under räknelabbet får elerverna räkna självständigt, sedan följer en genomgång av uppgifterna.

Var hålls kurserna?

Kurserna hålls i ett auditorium i centrala Helsingfors.

När går kurserna?

Kurserna börjar i Januari och går ända in i mars. Våra kurser är oftast 9-10 veckor långa.